රැපර්ගේ උණුසුම්ම ඔරලෝසු 2020 නරඹන්න
0 අදහස්

වසංගතය තිබියදීත්, බොහෝ වෙළඳ නාම නව මාදිලි නිකුත් කිරීමේදී පසුබට නොවීය. සාමාන්‍යයෙන් එක් පොළකදී හෝ විශේෂ උත්සවයකදී දියත් කළ යුතු දේ දැන් විශාලන සහ ස්කයිප් රැස්වීම් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී. වාසනාවකට මෙන්, පහත දැක්වෙන පස්දෙනා සනාථ කරන පරිදි මෙය ඔරලෝසු අඩු ආකර්ෂණයක් ඇති නොකරයි;

 

ආකෘති බලන්න

අදහස අත්හැර

සියලුම අදහස් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පෙර නවීකරණය කර ඇත