ඔව්. COVID-19 සහ වෙනත් නැව් විචල්‍යයන් හේතුවෙන්, ඇණවුම ඉටු කිරීම සමඟ ඔබට ප්‍රමාදයන් අත්විඳිය හැකිය. ඇස්තමේන්තුගත භාරදීමේ දිනයන් තුළ ලබා දීමට අපි උත්සාහ කරමු. අවාසනාවට, අපට මේ අවස්ථාවේ නිශ්චිත බෙදාහැරීමේ දිනයන් සහතික කිරීමට හෝ සැපයීමට නොහැකිය.

ඔබට දැනටමත් ලුහුබැඳීමේ අංකයක් තිබේ නම්, ඔබට ඔබගේ බෙදා හැරීමේ තොරතුරු නිරීක්ෂණය කළ හැකිය මෙහි.

පාරිභෝගික සහාය

1 (800) 571-7765

පණිවිඩයක් යවන්න

help@watchrapport.com